HİBEBİS

HABİTAT Sosyo - Ekonomik Kalkınma Programı

HABİTAT DERNEĞİ

HABİTAT Sosyo - Ekonomik Kalkınma Programı

Habitat Derneği, 20+ yıl boyunca Türkiye genelindeki farklı sosyal gruplardan 1.3 milyon dezavantajlı birey ve kurumun güçlendirilmesi hedefinde hayata geçirdiği uygulamalarında elde ettiği deneyimi TANAP’ın geçtiği bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla harekete geçirmek için bu Programı geliştirmiştir. Programın genel amacı TANAP’ın geçtiği güzergahta bulunan Ardahan, Kars ve Erzurum’daki yaklaşık 90 köy ve kasabada sosyal ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesidir. Programın özel hedefleri ise 

(1) Bölgedeki beşeri sermayenin gelişiminin desteklenmesi;

(2) Öncelikli sorun ve ihtiyaçlara yönelik ekonomik çözümlerin güçlendirilmiş vatandaşlar tarafından geliştirilmesi ve uygulanması; 

(3) Bölgedeki üretim ve hizmet kapasitesinin küresel değer zincirleri ile entegrasyonu; ve 

(4) Alt bölgelerin yenilikçi üretim ve turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasıdır.