ADLİ SİCİL KAYITLARI HAKKINDA !…
HİBEBİS
EN

12 Temmuz 2017 ADLİ SİCİL KAYITLARI HAKKINDA !…

12 Temmuz 2017 

Başvuru sahibinin ya da Tüzel kişiliğin yönetim kurulunda bulunan kişilerin adli sicil belgeleri başvuru dokümanları arasında mutlaka yer almalıdır.